Erik B. Smith

Hjælp til selvhjælp

Terapeutens opgave er at støtte den proces, hvor man som klient selv finder frem til løsningen eller de ændringer i livet, der er nødvendige – eller opdager at det ikke er nødvendigt at ændre noget i tilværelsen.

Hvis man ønsker det, vil jeg også redegøre for teorien bag de psykologiske mekanismer, der udspiller sig i terapien. Jeg bliver undertiden spurgt om hvor længe jeg regner med man skal gå i terapi. Mit svar er altid, at terapi ikke må blive en ”stok”.

Terapi er hjælp til selvhjælp, og så snart man har opdaget de relativt simple mekanismer, der styrer os, har vi mulighed for at gøre noget andet, ændre adfærd, så vi undgår de samme ubehagelige situationer i fremtiden.

Terapien går fra uopmærksomhed til opmærksomhed, fra ukendskab til viden og fra uansvarlighed til ansvar – det hele i en personlig proces støttet af terapeuten.