terapeutuddannelsen

Terapeut, supervisions -og coachinguddannelsen for kun 2.000 kr. om måneden

Gestaltinstitut for personlig kompetenceudvikling og ledelse tilbyder nu uddannelsen som psykoterapeut og supervisor i overensstemmelse med gestaltterapiens teori og grundprincipper. 

Uddannelsen indeholder 900 lærerstyrede undervisningstimer over 4 år og 6 måneder. Gennem øvelser, teori, mesterlærer, forelæsninger og egen træning opnår kursisten færdighed som terapeut for individuelle klienter, for par og for grupper. Kursisten trænes ligeledes i arbejdet som supervisor for bestemte faggrupper. 

Uddannelsen er opbygget med 4 års moduler, 8 møder med familiegrupper, individuel terapi 50 timer, supervision 50 timer, internat og eksamen. Hvert modul indeholder 10 weekender. Undervisningen starter lørdag kl. 10.00 til kl. 18.00, og søndag fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Hver weekend vil have et tema i relation til det overordnede modultema. 

Familiegrupper
I løbet af de to første år mødes kursisterne i familiegrupper i alt 8 gange fra lørdag kl. 10 til søndag kl.17. Et medlem af fakultetet deltager i gruppens møder.

Terapi
I løbet af de to første år skal kursisten have 50 timers terapi. 25 timer hos en mandlig terapeut og 25 timer hos en kvindelig terapeut. Fakultetet skal godkende terapeuten.

Supervision
I løbet af de sidste 2 1/2 år skal kursisten gennemføre 50 timers supervision hos en af fakultetet godkendt terapeut. Supervision kan gennemføres i gruppe på maksimalt 6 personer.

Kom til informationsmøde om uddannelsen i 2020 

infomøde

Afholdes på undervisningsstedet: Tagensvej 85 C Kbh. N. (tæt på Metro-ringens station Skjolds Plads)

Søndag d. 15. marts kl. 18.30
Søndag d. 19. april kl. 18.30
Søndag d. 17. maj kl. 18.30
Søndag d. 14. juni kl. 18.30

Det maksimale deltagerantal til informationsmødet er 15. Registrering er efter “først til mølle” princippet.  Det sammensatte hold til uddannelsen er på maksimalt 15 deltagere. Uddannelsen starter i foråret 2020.

Tilmelding
erikfynsmith@hotmail.com eller SMS 2011 7858
rahela_slevas@yahoo.com eller SMS 4141 1282

Du kan læse mere om uddannelsen på www.gestaltinstitut.org