supervision

Supervision

Supervision adskiller sig fra terapi ved, at der ikke arbejdes med personlige spørgsmål – det er alene en arbejdspladssupervision.

Individuel supervision er som navnet siger en personlig rådgivning – og igen efter aftale med pågældende eller med firmaet, der har bestilt supervisionen. Aftalen er åben, så personen og firmaet ved, hvad der er aftalt.

Individuel pris: 1.000 kr. pr. 60 minutter

Supervision for grupper har fokus på gruppeprocessen, så gruppen bliver en støtte til den enkelte i hans eller hendes arbejde. Supervision holder sig nøje til den aftale, der er med enten ledelsen af en institution eller med gruppen. Aftalen er åben, så gruppen/firmaet/institutionen ved, hvad der er aftalt.

Gruppesupervision af psykoterapeuter
For alle terapeuter er det vigtigt at gå regelmæssigt i supervision. Vi kan ikke undgå at løbe ind i situationer med vores klienter, hvor vi bliver personligt ramt, og hvor vi har brug for at drøfte situationen med en fagfælle. De fleste psykoterapeuter danner grupper med fagfæller, hvor de svære situationer belyses. Gruppen giver hinanden supervision.

Undertiden bliver jeg bedt om at være “den ældre erfarne terapeut”, der deler ud af sin viden, og som leder gruppeprocessen. Det gør jeg med glæde. Nogle vælger at gå i direkte supervision hos mig for at få bearbejdet en bestemt situation eller en bestemt proces med en klient. Også den opgave påtager jeg mig gerne.

Grupper på max 8 deltagere:  2.000 kr pr. 60 minutter