Priser

Priser

Vi har en ambition om, at uddannelsen ikke må blive dyrere, end at alle, der har forudsætningerne, kan tage uddannelsen.

Prisen for uddannelsen ligger på 2.000 kr. om måneden i 12 måneder hvert år.

  • I prisen indgår al undervisning.
  • For eksamen med fremmed censor betales 1.000 kr.
  • Internatudgifter for kost og logi betales af kursisten.
  • Individuel terapi og supervision betales direkte af kursist til terapeut eller supervisor.
  • Instituttets lærere tilbyder terapi og supervision for pt. 500 kr. pr. time.

Den enkelte kursist tegner kun etårige kontrakter med instituttet dækkende hvert årsmodul. Der tages forbehold overfor ændringer i studieordningen. Ændringer vil blive drøftet med holdet inden gennemførelse. Ændringer under overvejelse: En dags teori seminar en gang om året.