Download artiklerne!

Artiklen om Dansk Psykoterapeut Forenings menneskesyn skal læses før artiklen om metaetik i psykoterapien. Metaetikken er fundamentet for enhver tilgang til etik i psykoterapien.

Mit udgangspunkt er gestaltterapien, hvorfor klientens ansvarlighed får en særlig fremtrædende placering i metaetikken.

I en tid med hurtigt skiftende normer og regler, bliver metaetikken det sikre fundament i enhver ny etiks retning.

OBS. Hel eller delvis kopiering af artiklerne er kun tilladt med kildeangivelse.

download pdf

Dansk Psykoterapeut Forenings menneskesyn

Download
download pdf

Metaetik i psykoterapi

Download
download pdf

Filosofisk teori i den psykoterapeutiske samtale
(Specialeopgaven på filosofistudiet)

Download
download pdf

Følelsernes fænomenologi og betydning for erkendelse

Download
download pdf

Husserl’s opfattelse af bevidstheden og dens betydning…

Download
download pdf

Skyld og skam – en gestaltterapeutisk indfaldsvinkel

Download
download pdf

Shame is about the Self

Download
download pdf

Skammens fænomenologi, årsag og formål

Download